Thường mình thấy các trường hợp này đa phần là THÁNH GIỎI =))) vẫn chấp 10 điểm.
Thường mình thấy các trường hợp này đa phần là THÁNH GIỎI =))) vẫn chấp 10 điểm.
Haha
1
0 Bình luận 0 Chia sẽ 3024 Xem