“Từ “LƯỢC SỬ THỜI GIAN” đến “THUYẾT HIỆN TẠI” – Và tại sao chúng ta đang phiêu lưu trên chuyến tàu cuối cùng, từ KỶ NGUYÊN TRONG THỜI GIAN đến KỶ NGUYÊN HIỆN TẠI”
(...)
///---
http://www.thuyethientai.com/2024/02/thuyet-hien-tai-giao-iem-cua-moi-thuc.html
“Từ “LƯỢC SỬ THỜI GIAN” đến “THUYẾT HIỆN TẠI” – Và tại sao chúng ta đang phiêu lưu trên chuyến tàu cuối cùng, từ KỶ NGUYÊN TRONG THỜI GIAN đến KỶ NGUYÊN HIỆN TẠI” (...) ///--- http://www.thuyethientai.com/2024/02/thuyet-hien-tai-giao-iem-cua-moi-thuc.html
Love
1
0 Bình luận 0 Chia sẽ 1432 Xem