• 11 Bài viết
 • 13 Ảnh
 • 0 Video
 • Nam
 • 04/02/1989
 • Theo dõi bởi 1 người
Cập nhật gần đây
 • [Ngày 2/1000 – “VIẾT TRONG HIỆN TẠI”] – [“QUYỂN SÁCH CỦA HIỆN TẠI – QUYỂN SÁCH CỦA HIỆN HỮU – QUYỂN SÁCH CỦA CUỘC ĐỜI”]
  ///---
  TK (*) – Hỏi: “Bản chất của việc kinh nghiệm hiện tại là gì? Và nếu như vậy thì sau đó thì sao?”
  ///---
  Hoàng Gia – Đáp: Bản chất của kinh nghiệm hiện tại chính là “KINH NGHIỆM VŨ TRỤ”. Nói cách khác, sự kinh nghiệm hiện tại đúng như bản chất của của hiện tại sẽ dẫn đến “sự kết thúc của thời gian”, và khi thời gian được kết thúc – thì lúc đó chúng ta sẽ trải nghiệm được thế nào là “sự tự do với thời gian”.
  Sự tự do thời gian mà chúng ta thường hay nói hoặc tìm kiếm không phải là sự tự do thời gian đúng nghĩa. Bản chất của sự tự do thời gian là “vô vi” – tức là “vô vi nhi vô bất vi” – như các truyền thống Đạo Giáo nói đến, chính là TINH HOA của việc làm, chính là NHẬN THỨC được bản chất cốt lõi của việc làm. Sự nhận thức được bản chất cốt lõi của việc làm đó chính là “vô vi nhi vô bất vi (không làm gì mà không gì là không làm)” – chính là sự nhận thức đơn giản nhất về khoa học của sự làm việc, đó chính là “YÊU NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG LÀM.”
  (...)
  ///---
  https://www.trantrungkien.com/2024/02/ngay-21000-viet-trong-hien-tai-quyen.html
  ///---
  Thông điệp từ TRẦN TRUNG KIÊN (TK)| ROYAL AUTHORS | ROYAL ADVISORS
  ///---
  #PurposeReminder / #HienTai
  #PurposeForPeople / #GiaTriCuaHienTai
  #PurposeForPeople / #ThuyetHienTai
  #ARE_NOW / #PhapHienTai
  #SELF_PRESENCE / #KyNguyenHienTai
  ///---
  #HienTaiLaTatCa - #HienTai - #TatCaLaHienTai
  ///---
  [Ngày 2/1000 – “VIẾT TRONG HIỆN TẠI”] – [“QUYỂN SÁCH CỦA HIỆN TẠI – QUYỂN SÁCH CỦA HIỆN HỮU – QUYỂN SÁCH CỦA CUỘC ĐỜI”] ///--- TK (*) – Hỏi: “Bản chất của việc kinh nghiệm hiện tại là gì? Và nếu như vậy thì sau đó thì sao?” ///--- Hoàng Gia – Đáp: Bản chất của kinh nghiệm hiện tại chính là “KINH NGHIỆM VŨ TRỤ”. Nói cách khác, sự kinh nghiệm hiện tại đúng như bản chất của của hiện tại sẽ dẫn đến “sự kết thúc của thời gian”, và khi thời gian được kết thúc – thì lúc đó chúng ta sẽ trải nghiệm được thế nào là “sự tự do với thời gian”. Sự tự do thời gian mà chúng ta thường hay nói hoặc tìm kiếm không phải là sự tự do thời gian đúng nghĩa. Bản chất của sự tự do thời gian là “vô vi” – tức là “vô vi nhi vô bất vi” – như các truyền thống Đạo Giáo nói đến, chính là TINH HOA của việc làm, chính là NHẬN THỨC được bản chất cốt lõi của việc làm. Sự nhận thức được bản chất cốt lõi của việc làm đó chính là “vô vi nhi vô bất vi (không làm gì mà không gì là không làm)” – chính là sự nhận thức đơn giản nhất về khoa học của sự làm việc, đó chính là “YÊU NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG LÀM.” (...) ///--- https://www.trantrungkien.com/2024/02/ngay-21000-viet-trong-hien-tai-quyen.html ///--- Thông điệp từ TRẦN TRUNG KIÊN (TK)| ROYAL AUTHORS | ROYAL ADVISORS ///--- #PurposeReminder / #HienTai #PurposeForPeople / #GiaTriCuaHienTai #PurposeForPeople / #ThuyetHienTai #ARE_NOW / #PhapHienTai #SELF_PRESENCE / #KyNguyenHienTai ///--- #HienTaiLaTatCa - #HienTai - #TatCaLaHienTai ///---
  Love
  1
  0 Bình luận 0 Chia sẽ 3885 Xem
 • [“TOÁN HỌC HIỆN TẠI” – Giao điểm của “Toán học – Tính toán” và “Toán học của Ý thức”] – Kỳ 1 – “Giải quyết các vấn đề với Tư duy như một Nhà toán học?”
  ///---
  (...)
  Cuộc phiêu lưu 100 năm kể từ khi Nhà khoa học Kurt Godel – chứng minh cái được gọi là “ĐỊNH LÝ BẤT TOÁN CỦA TOÁN HỌC” và trở thành hình mẫu cho con đường kết thúc một môn khoa học như thế nào? Tuy nhiên, một bức tranh hoàn toàn mới được mở ra, đó chính là:
  + Sự khai sinh ra “TOÁN HỌC HIỆN TẠI” – tức là “Giao điểm của “Toán học – Tính toán” và “Toán học của Ý thức””, trong đó vấn đề được đặt ra đó chính là dùng TOÁN HỌC như là NGÔN NGỮ để giải quyết vấn đề - và đó được gọi là KHOA HỌC CỦA GIẢI PHÁP – GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ cho tất cả các vấn đề của con người, từ đời sống – đến kinh doanh, từ kinh doanh – đến kinh tế, từ kinh tế - đến khoa học, và từ khoa học đến Vũ trụ.
  + Sự khai sinh ra “TOÁN HỌC HIỆN TẠI” – bắt đầu từ 2 TIÊN ĐỀ CƠ BẢN: 1. “HIỆN TẠI là ĐÚNG” – Tức là HIỆN TẠI là “TIÊN NGHIỆM” (KINH NGHIỆM TIÊN ĐỀ); 2. “HIỆN TẠI – là KHÔNG GIAN mà trong đó các SỰ KIỆN xảy ra; Và KHÔNG GIAN này là BẤT BIẾN”;
  (...)
  ///---
  https://www.thuchoc.vn/2024/02/toan-hoc-hien-tai-giao-iem-cua-toan-hoc.html
  [“TOÁN HỌC HIỆN TẠI” – Giao điểm của “Toán học – Tính toán” và “Toán học của Ý thức”] – Kỳ 1 – “Giải quyết các vấn đề với Tư duy như một Nhà toán học?” ///--- (...) Cuộc phiêu lưu 100 năm kể từ khi Nhà khoa học Kurt Godel – chứng minh cái được gọi là “ĐỊNH LÝ BẤT TOÁN CỦA TOÁN HỌC” và trở thành hình mẫu cho con đường kết thúc một môn khoa học như thế nào? Tuy nhiên, một bức tranh hoàn toàn mới được mở ra, đó chính là: + Sự khai sinh ra “TOÁN HỌC HIỆN TẠI” – tức là “Giao điểm của “Toán học – Tính toán” và “Toán học của Ý thức””, trong đó vấn đề được đặt ra đó chính là dùng TOÁN HỌC như là NGÔN NGỮ để giải quyết vấn đề - và đó được gọi là KHOA HỌC CỦA GIẢI PHÁP – GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ cho tất cả các vấn đề của con người, từ đời sống – đến kinh doanh, từ kinh doanh – đến kinh tế, từ kinh tế - đến khoa học, và từ khoa học đến Vũ trụ. + Sự khai sinh ra “TOÁN HỌC HIỆN TẠI” – bắt đầu từ 2 TIÊN ĐỀ CƠ BẢN: 1. “HIỆN TẠI là ĐÚNG” – Tức là HIỆN TẠI là “TIÊN NGHIỆM” (KINH NGHIỆM TIÊN ĐỀ); 2. “HIỆN TẠI – là KHÔNG GIAN mà trong đó các SỰ KIỆN xảy ra; Và KHÔNG GIAN này là BẤT BIẾN”; (...) ///--- https://www.thuchoc.vn/2024/02/toan-hoc-hien-tai-giao-iem-cua-toan-hoc.html
  Like
  Love
  2
  0 Bình luận 0 Chia sẽ 3031 Xem
 • "HẰNG SỐ HIỆN TẠI (A CURRENT CONSTANT) - LÀ HẰNG SỐ VŨ TRỤ (A UNIVERSE CONSTANT) "không thứ nguyên", là HẰNG SỐ CƠ BẢN THỨ 6 của VŨ TRỤ VẬT LÝ sau 5 HẰNG SỐ CƠ BẢN: c, G, h, K(B), K(e), theo HỆ ĐO LƯỜNG PLANCK; Và HẰNG SỐ CƠ BẢN cuối cùng của Vũ trụ Vật lý;
  Trong đó chúng ta có thể xây dựng một Hệ thống Đo lường theo MÔ HÌNH CHUẨN dựa trên "THUYẾT HIỆN TẠI" như sau:
  1 - HIỆN TẠI (C/"khoảng hiện tại" (p) - "BẤT BIẾN") - Hằng số cơ bản của Vũ trụ - và cũng là HẰNG SỐ VŨ TRỤ "không thứ nguyên" (tức là không cần đơn vị đo lường);
  2 - THỜI GIAN (t/giây) - là THỜI GIAN PLANCK - để đo lường "sự trao đổi của trạng thái".
  3 - CHIỀU DÀI (mét/m) - là CHIỀU DÀI PLANCK - để đo lường "sự trao đổi của vị trí".
  4 - KHỐI LƯỢNG (Kilogram/kg) - là KHỐI LƯỢNG PLANCK - để đo lường "sự trao đổi của năng lượng"
  5 - NHIỆT ĐỘ (Kelvin/K) - là NHIỆT ĐỘ PLANCK - để đo lường "sự trao đổi của NHIỆT NĂNG";
  6 - CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN (Ampe/A) - là CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN PLANCK - để đo lường "sự trao đổi của ĐIỆN NĂNG";
  7 - CƯỜNG ĐỘ CHIẾU SÁNG (Candela/cd) - là CƯỜNG ĐỘ CHIẾU SÁNG - để đo lường "sự trao đổi của QUANG NĂNG";
  8 - SỐ HẠT (Mol/Mol) - là SỐ HẠT - để đo lường "sự trao đổi của LƯỢNG CHẤT";
  9 - THÔNG TIN (Binary Digit/Bit) - là ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG THÔNG TIN - để đo lường "sự trao đổi của THÔNG TIN";
  10 - GIÁ TRỊ (ĐỒNG TIỀN/COIN) - là ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG GIÁ TRỊ - để đo lường "sự trao đổi của GIÁ TRỊ trong LƯU THÔNG";
  ///---
  + Khi đó
  - "THUYẾT HIỆN TẠI - Giao điểm của mọi Thực tại" - sẽ giải quyết vấn đề HIỆN TẠI "bất biến" - dựa trên "TIÊN NGHIỆM" - và vì thế, "khoảng hiện tại" (p) bất biến chính là "TRƯỜNG HIỆN TẠI THỐNG NHẤT" - và đó chính là TRƯỜNG THỐNG NHẤT của VŨ TRỤ!
  - "THUYẾT VẠN VẬT" (THE THEORY OF EVERYTHING) - chính là LÝ THUYẾT CỦA MỌI THỨ, thống nhất 4 LỰC CƠ BẢN CỦA TỰ NHIÊN - bắt đầu với "TRƯỜNG HIỆN TẠI" (hay còn gọi là TRƯỜNG THỐNG NHẤT)
  - 3 ĐẠI LƯỢNG không thể giản lược của Vật lý học - hay có thể gọi là "Nguyên lý học" chính là: "HIỆN TẠI - LỰC LƯỢNG - và THÔNG TIN", với sự công nhận PHƯƠNG TRÌNH HIỆN TẠI là PHƯƠNG TRÌNH VŨ TRỤ (và cũng là TRƯỜNG THỐNG NHẤT "4 TRƯỜNG LỰC LƯỢNG CỦA VẬT LÝ HỌC"), PHƯƠNG TRÌNH STEPHEN HAWKING là PHƯƠNG TRÌNH giải quyết vấn đề LÝ THUYẾT THÔNG TIN, và khi đó ĐỒNG TIỀN trở về đúng bản chất của nó là ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG GIÁ TRỊ.
  - Vì thế, "THUYẾT GIÁ TRỊ HIỆN TẠI" - được ra đời như là cơ sở để giải quyết BÀI TOÁN KINH TẾ (GIÁ TRỊ) - KINH DOANH (SÁNG TẠO) - ĐỜI SỐNG (LƯU THÔNG);
  - Và đó chính là NGUYÊN LÝ HỌC - Cái được gọi là NGUYÊN LÝ của THỰC TẠI VÔ HẠN (THE INFINITE REALITY) đi vào THỰC TẠI HỮU HẠN (THE FINITE REALITY) thông qua Hệ thống Đơn vị đo lường - một mô hình về Thực tại (chứ không phải là Thực tại).
  - "THỰC TẠI LÀ HIỆN TẠI - LUÔN LÀ HIỆN TẠI - và MÃI MÃI LÀ HIỆN TẠI"
  ///---
  #PurposeReminder / #HienTai
  #PurposeForPeople / #GiaTriCuaHienTai
  #TheRightPurpose / #ThuyetHienTai
  #ARE_NOW / #PhapHienTai
  #SELF_PRESENCE / #KyNguyenHienTai
  ///---
  #HienTaiLaTatCa - #HienTai - #TatCaLaHienTai
  "HẰNG SỐ HIỆN TẠI (A CURRENT CONSTANT) - LÀ HẰNG SỐ VŨ TRỤ (A UNIVERSE CONSTANT) "không thứ nguyên", là HẰNG SỐ CƠ BẢN THỨ 6 của VŨ TRỤ VẬT LÝ sau 5 HẰNG SỐ CƠ BẢN: c, G, h, K(B), K(e), theo HỆ ĐO LƯỜNG PLANCK; Và HẰNG SỐ CƠ BẢN cuối cùng của Vũ trụ Vật lý; Trong đó chúng ta có thể xây dựng một Hệ thống Đo lường theo MÔ HÌNH CHUẨN dựa trên "THUYẾT HIỆN TẠI" như sau: 1 - HIỆN TẠI (C/"khoảng hiện tại" (p) - "BẤT BIẾN") - Hằng số cơ bản của Vũ trụ - và cũng là HẰNG SỐ VŨ TRỤ "không thứ nguyên" (tức là không cần đơn vị đo lường); 2 - THỜI GIAN (t/giây) - là THỜI GIAN PLANCK - để đo lường "sự trao đổi của trạng thái". 3 - CHIỀU DÀI (mét/m) - là CHIỀU DÀI PLANCK - để đo lường "sự trao đổi của vị trí". 4 - KHỐI LƯỢNG (Kilogram/kg) - là KHỐI LƯỢNG PLANCK - để đo lường "sự trao đổi của năng lượng" 5 - NHIỆT ĐỘ (Kelvin/K) - là NHIỆT ĐỘ PLANCK - để đo lường "sự trao đổi của NHIỆT NĂNG"; 6 - CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN (Ampe/A) - là CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN PLANCK - để đo lường "sự trao đổi của ĐIỆN NĂNG"; 7 - CƯỜNG ĐỘ CHIẾU SÁNG (Candela/cd) - là CƯỜNG ĐỘ CHIẾU SÁNG - để đo lường "sự trao đổi của QUANG NĂNG"; 8 - SỐ HẠT (Mol/Mol) - là SỐ HẠT - để đo lường "sự trao đổi của LƯỢNG CHẤT"; 9 - THÔNG TIN (Binary Digit/Bit) - là ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG THÔNG TIN - để đo lường "sự trao đổi của THÔNG TIN"; 10 - GIÁ TRỊ (ĐỒNG TIỀN/COIN) - là ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG GIÁ TRỊ - để đo lường "sự trao đổi của GIÁ TRỊ trong LƯU THÔNG"; ///--- + Khi đó - "THUYẾT HIỆN TẠI - Giao điểm của mọi Thực tại" - sẽ giải quyết vấn đề HIỆN TẠI "bất biến" - dựa trên "TIÊN NGHIỆM" - và vì thế, "khoảng hiện tại" (p) bất biến chính là "TRƯỜNG HIỆN TẠI THỐNG NHẤT" - và đó chính là TRƯỜNG THỐNG NHẤT của VŨ TRỤ! - "THUYẾT VẠN VẬT" (THE THEORY OF EVERYTHING) - chính là LÝ THUYẾT CỦA MỌI THỨ, thống nhất 4 LỰC CƠ BẢN CỦA TỰ NHIÊN - bắt đầu với "TRƯỜNG HIỆN TẠI" (hay còn gọi là TRƯỜNG THỐNG NHẤT) - 3 ĐẠI LƯỢNG không thể giản lược của Vật lý học - hay có thể gọi là "Nguyên lý học" chính là: "HIỆN TẠI - LỰC LƯỢNG - và THÔNG TIN", với sự công nhận PHƯƠNG TRÌNH HIỆN TẠI là PHƯƠNG TRÌNH VŨ TRỤ (và cũng là TRƯỜNG THỐNG NHẤT "4 TRƯỜNG LỰC LƯỢNG CỦA VẬT LÝ HỌC"), PHƯƠNG TRÌNH STEPHEN HAWKING là PHƯƠNG TRÌNH giải quyết vấn đề LÝ THUYẾT THÔNG TIN, và khi đó ĐỒNG TIỀN trở về đúng bản chất của nó là ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG GIÁ TRỊ. - Vì thế, "THUYẾT GIÁ TRỊ HIỆN TẠI" - được ra đời như là cơ sở để giải quyết BÀI TOÁN KINH TẾ (GIÁ TRỊ) - KINH DOANH (SÁNG TẠO) - ĐỜI SỐNG (LƯU THÔNG); - Và đó chính là NGUYÊN LÝ HỌC - Cái được gọi là NGUYÊN LÝ của THỰC TẠI VÔ HẠN (THE INFINITE REALITY) đi vào THỰC TẠI HỮU HẠN (THE FINITE REALITY) thông qua Hệ thống Đơn vị đo lường - một mô hình về Thực tại (chứ không phải là Thực tại). - "THỰC TẠI LÀ HIỆN TẠI - LUÔN LÀ HIỆN TẠI - và MÃI MÃI LÀ HIỆN TẠI" ///--- #PurposeReminder / #HienTai #PurposeForPeople / #GiaTriCuaHienTai #TheRightPurpose / #ThuyetHienTai #ARE_NOW / #PhapHienTai #SELF_PRESENCE / #KyNguyenHienTai ///--- #HienTaiLaTatCa - #HienTai - #TatCaLaHienTai
  0 Bình luận 0 Chia sẽ 4643 Xem
 • "Cuộc phiêu lưu 500 năm của Vật lý học trên con đường đến "THUYẾT THỐNG NHẤT" - LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT toàn bộ VŨ TRỤ, thực sự đã có LỜI GIẢI. Và "HIỆN TẠI" chính là "LỜI GIẢI ĐÓ" - Một HẰNG (SỐ) vĩ đại của Vũ trụ!"
  "Cuộc phiêu lưu 500 năm của Vật lý học trên con đường đến "THUYẾT THỐNG NHẤT" - LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT toàn bộ VŨ TRỤ, thực sự đã có LỜI GIẢI. Và "HIỆN TẠI" chính là "LỜI GIẢI ĐÓ" - Một HẰNG (SỐ) vĩ đại của Vũ trụ!"
  Like
  1
  0 Bình luận 0 Chia sẽ 3369 Xem
 • [THUYẾT HIỆN TẠI – Giao điểm của mọi Thực tại | Kỳ 20] – “Ước mơ khám phá Vũ trụ & Giấc mơ thoát khỏi giấc mơ”
  ///---
  Vào những năm tuổi khá nhỏ, ước mơ lớn nhất của cuộc đời tôi khi nhìn lên bầu trời xa kia, đó chính là làm thế nào có thể khám phá được Vũ trụ, làm thế nào có thể BIẾT được Vũ trụ, làm thế nào có thể đến được những nơi xa xôi kia? Ở một nơi nào đó mà chúng ta có thể gọi là VŨ TRỤ.
  Khoảnh khắc ngạc nhiên lớn nhất của cuộc đời tôi, đó chính là – vào một buổi hoàng hôn, tôi ngắm nhìn mặt trời lặn – và lần đầu tiên NGẠC NHIÊN đến vô cùng, khi tôi nhận ra “MẶT TRỜI ở bên trong tôi, một cách rõ ràng”. Khoảnh khắc ngạc nhiên này, cho phép tôi nhìn Vũ trụ một cách hết sức đơn sơ, trần trụi…
  Tôi giữ bí mật này với hầu hết mọi người! Và cũng từ đó, tôi bắt đầu đọc sách về Vũ trụ học – Từ Học thuyết Địa tâm của Nhà khoa học Ptolemy, đến Học thuyết Nhật tâm của Nhà khoa học Nicolas Copernic,… và nhận ra những sự thật được khám phá một cách trải dài qua năm tháng từ thế hệ này qua thế hệ khác.
  (...)
  ///--- http://www.thuyethientai.com/2024/02/thuyet-hien-tai-giao-iem-cua-moi-thuc_22.html
  [THUYẾT HIỆN TẠI – Giao điểm của mọi Thực tại | Kỳ 20] – “Ước mơ khám phá Vũ trụ & Giấc mơ thoát khỏi giấc mơ” ///--- Vào những năm tuổi khá nhỏ, ước mơ lớn nhất của cuộc đời tôi khi nhìn lên bầu trời xa kia, đó chính là làm thế nào có thể khám phá được Vũ trụ, làm thế nào có thể BIẾT được Vũ trụ, làm thế nào có thể đến được những nơi xa xôi kia? Ở một nơi nào đó mà chúng ta có thể gọi là VŨ TRỤ. Khoảnh khắc ngạc nhiên lớn nhất của cuộc đời tôi, đó chính là – vào một buổi hoàng hôn, tôi ngắm nhìn mặt trời lặn – và lần đầu tiên NGẠC NHIÊN đến vô cùng, khi tôi nhận ra “MẶT TRỜI ở bên trong tôi, một cách rõ ràng”. Khoảnh khắc ngạc nhiên này, cho phép tôi nhìn Vũ trụ một cách hết sức đơn sơ, trần trụi… Tôi giữ bí mật này với hầu hết mọi người! Và cũng từ đó, tôi bắt đầu đọc sách về Vũ trụ học – Từ Học thuyết Địa tâm của Nhà khoa học Ptolemy, đến Học thuyết Nhật tâm của Nhà khoa học Nicolas Copernic,… và nhận ra những sự thật được khám phá một cách trải dài qua năm tháng từ thế hệ này qua thế hệ khác. (...) ///--- http://www.thuyethientai.com/2024/02/thuyet-hien-tai-giao-iem-cua-moi-thuc_22.html
  WWW.THUYETHIENTAI.COM
  [THUYẾT HIỆN TẠI – Giao điểm của mọi Thực tại | Kỳ 20] – “Ước mơ khám phá Vũ trụ & Giấc mơ thoát khỏi giấc mơ”
  [THUYẾT HIỆN TẠI – Giao điểm của mọi Thực tại | Kỳ 20] – “Ước mơ khám phá Vũ trụ & Giấc mơ thoát khỏi giấc mơ” Vào những năm tuổi khá nh...
  Love
  1
  0 Bình luận 0 Chia sẽ 3610 Xem
 • "VĂN HÓA HIỆN TẠI - Giao điểm của mọi Văn hóa" & ĐÚNG MỤC ĐÍCH
  ///---
  Người Do Thái đã định hình Văn hóa thế giới thông qua một hệ thống CÓ GIÁ TRỊ của dân tộc, một nghệ thuật sống được truyền tải qua VĂN HÓA ĐỌC SÁCH - KHOA HỌC - KINH DOANH - KINH TẾ - và CON NGƯỜI VĂN HÓA, thông qua những giá trị thúc đẩy văn minh nhân loại, trong suốt chiều dài của lịch sử.
  Trong khi đó, Việt Nam - một quốc gia có Truyền thống Văn hóa trên 4.000 năm - thuộc một trong những quốc gia có nền văn hiến lâu dài nhất của nhân loại. Nhưng đến nay, giá trị Văn hóa Việt Nam trên bản đồ thế giới vẫn chưa được định hình đúng vị thế cũng như sự công nhận ở quy mô quốc tế, với một nền văn hóa cụ thể vượt thời gian, và có giá trị đóng góp cho văn minh nhân loại ở góc độ toàn cầu.
  Với mong muốn đưa Việt Nam lên một tầm cao mới về Văn hóa cũng như tổng hòa các giá trị khác có khả năng tạo ra sự thay đổi cho con người ở góc độ vượt thời gian, cũng như đóng góp Văn hóa cho nền văn minh nhân loại nói chung, và Văn hóa Việt Nam nói riêng, nâng cao giá trị của HIỆN TẠI không chỉ là một ngôn ngữ - lời nói được sử dụng trong giao tiếp của mọi người lẫn nhau, mà còn ở tầm mức VĂN HÓA HIỆN TẠI với những giá trị cho KINH SÁCH HIỆN TẠI, KHOA HỌC HIỆN TẠI, KINH DOANH HIỆN TẠI, THƯƠNG HIỆU HIỆN TẠI, KINH TẾ HIỆN TẠI, GIÁ TRỊ CỦA HIỆN TẠI, DÒNG CHẢY HIỆN TẠI, TINH THẦN HIỆN TẠI, CON ĐƯỜNG CỦA HIỆN TẠI... đến THUYẾT HIỆN TẠI, PHÁP HIỆN TẠI, KỶ NGUYÊN HIỆN TẠI... xứng đáng với vị thế VĂN HÓA của một quốc gia có lịch sử TRUYỀN THỐNG VĂN HIẾN trên 4.000 năm.
  "Tác giả Hoàng Gia (Royal Authors)", đã dành nhiều năm nghiên cứu về VĂN HÓA và có sự tâm huyết về VĂN HÓA DÂN TỘC cũng như sự hiểu biết sâu rộng về VĂN HÓA THẾ GIỚI, đồng thời nhận ra "SỰ THẬT VỀ HIỆN TẠI", và có khả năng đưa HIỆN TẠI trở thành VĂN HÓA THẾ GIỚI - song hành với các giá trị khác của VĂN HÓA QUỐC GIA. Điều này là hoàn toàn khả thi, và Việt Nam đang thực sự ở trong một giai đoạn có thể đưa giá trị của HIỆN TẠI vào mọi lĩnh vực của đời sống nhân loại để HIỆN TẠI trở thành "VĂN HÓA HIỆN TẠI", và bởi vì HIỆN TẠI là VƯỢT THỜI GIAN - tức là VĨNH HẰNG, cho nên "VĂN HÓA HIỆN TẠI" có nghĩa là "VĂN HÓA HIỆN TẠI - VĨNH HẰNG" - "VĂN HÓA HIỆN TẠI - MÃI MÃI"...
  Và đây thực sự là cơ hội vĩ đại nhất mà Việt Nam có thể đóng góp cho thế giới với vai trò là DẪN ĐẦU "VĂN HÓA HIỆN TẠI" CHO TOÀN CẦU, để kiến tạo nên KỶ NGUYÊN MỚI - KỶ NGUYÊN HIỆN TẠI - "KỶ NGUYÊN KHÔNG - THỜI GIAN",...
  Trong suốt hành trình học hỏi - phát triển và sáng tạo của "Tác giả Hoàng Gia (Royal Authors)" thì tinh thần dấn thân - phụng sự cộng đồng luôn là hạt nhân xuyên suốt với khát vọng lớn, chí hướng lớn cho quốc gia, văn hóa quốc gia - cũng như kiến tạo văn hóa có sức ảnh hưởng cho thế giới, để xây dựng vị thế mới cho Văn hóa Dân tộc trên bản đồ Văn hóa Thế giới - Văn minh nhân loại.
  Và trên hành trình này, "Tác giả Hoàng Gia (Royal Authors)" mong muốn cùng chung tay với:
  - Các Tác Giả,
  - Các Chuyên Gia,
  - Các Nhà Khởi nghiệp,
  - Các Nhà Kinh doanh,
  - Các Doanh Nhân,
  - Các Nhà Đầu tư,
  - Các Nhà Giáo,
  - Các Nhà Khoa học,
  - Các Nhà Hoạt động Giáo dục
  - Các Nhà Hoạt động Văn hóa,
  - (...)
  - Các Nhà Hoạch định Sách lược Quốc gia Việt Nam...
  - Cùng tất cả mọi Người Việt Nam đồng chí hướng...
  Có thể phát triển VĂN HÓA HIỆN TẠI đi vào đời sống, và đưa VĂN HÓA HIỆN TẠI từ Việt Nam đi ra thế giới, để Việt Nam sớm trở thành quốc gia hùng mạnh có sức ảnh hưởng văn hóa và ảnh hưởng toàn diện thế giới, như cách mà Người Do Thái đã làm!

  Người Do Thái đã làm được!
  Người Việt mình cũng làm được và làm tốt hơn!
  ///---
  Thông điệp từ TRẦN TRUNG KIÊN (TK) | ROYAL AUTHORs | ROYAL ADVISORs
  VĂN HÓA HIỆN TẠI ghi nhận!
  ///---
  #PurposeReminder / #HienTai
  #PurposeForPeople / #GiaTriCuaHienTai
  #TheRightPurpose / #ThuyetHienTai
  #ARE_NOW / #PhapHienTai
  #SELF_PRESENCE / #KyNguyenHienTai
  ///---
  #HienTaiLaTatCa - #HienTai - #TatCaLaHienTai
  "VĂN HÓA HIỆN TẠI - Giao điểm của mọi Văn hóa" & ĐÚNG MỤC ĐÍCH ///--- Người Do Thái đã định hình Văn hóa thế giới thông qua một hệ thống CÓ GIÁ TRỊ của dân tộc, một nghệ thuật sống được truyền tải qua VĂN HÓA ĐỌC SÁCH - KHOA HỌC - KINH DOANH - KINH TẾ - và CON NGƯỜI VĂN HÓA, thông qua những giá trị thúc đẩy văn minh nhân loại, trong suốt chiều dài của lịch sử. Trong khi đó, Việt Nam - một quốc gia có Truyền thống Văn hóa trên 4.000 năm - thuộc một trong những quốc gia có nền văn hiến lâu dài nhất của nhân loại. Nhưng đến nay, giá trị Văn hóa Việt Nam trên bản đồ thế giới vẫn chưa được định hình đúng vị thế cũng như sự công nhận ở quy mô quốc tế, với một nền văn hóa cụ thể vượt thời gian, và có giá trị đóng góp cho văn minh nhân loại ở góc độ toàn cầu. Với mong muốn đưa Việt Nam lên một tầm cao mới về Văn hóa cũng như tổng hòa các giá trị khác có khả năng tạo ra sự thay đổi cho con người ở góc độ vượt thời gian, cũng như đóng góp Văn hóa cho nền văn minh nhân loại nói chung, và Văn hóa Việt Nam nói riêng, nâng cao giá trị của HIỆN TẠI không chỉ là một ngôn ngữ - lời nói được sử dụng trong giao tiếp của mọi người lẫn nhau, mà còn ở tầm mức VĂN HÓA HIỆN TẠI với những giá trị cho KINH SÁCH HIỆN TẠI, KHOA HỌC HIỆN TẠI, KINH DOANH HIỆN TẠI, THƯƠNG HIỆU HIỆN TẠI, KINH TẾ HIỆN TẠI, GIÁ TRỊ CỦA HIỆN TẠI, DÒNG CHẢY HIỆN TẠI, TINH THẦN HIỆN TẠI, CON ĐƯỜNG CỦA HIỆN TẠI... đến THUYẾT HIỆN TẠI, PHÁP HIỆN TẠI, KỶ NGUYÊN HIỆN TẠI... xứng đáng với vị thế VĂN HÓA của một quốc gia có lịch sử TRUYỀN THỐNG VĂN HIẾN trên 4.000 năm. "Tác giả Hoàng Gia (Royal Authors)", đã dành nhiều năm nghiên cứu về VĂN HÓA và có sự tâm huyết về VĂN HÓA DÂN TỘC cũng như sự hiểu biết sâu rộng về VĂN HÓA THẾ GIỚI, đồng thời nhận ra "SỰ THẬT VỀ HIỆN TẠI", và có khả năng đưa HIỆN TẠI trở thành VĂN HÓA THẾ GIỚI - song hành với các giá trị khác của VĂN HÓA QUỐC GIA. Điều này là hoàn toàn khả thi, và Việt Nam đang thực sự ở trong một giai đoạn có thể đưa giá trị của HIỆN TẠI vào mọi lĩnh vực của đời sống nhân loại để HIỆN TẠI trở thành "VĂN HÓA HIỆN TẠI", và bởi vì HIỆN TẠI là VƯỢT THỜI GIAN - tức là VĨNH HẰNG, cho nên "VĂN HÓA HIỆN TẠI" có nghĩa là "VĂN HÓA HIỆN TẠI - VĨNH HẰNG" - "VĂN HÓA HIỆN TẠI - MÃI MÃI"... Và đây thực sự là cơ hội vĩ đại nhất mà Việt Nam có thể đóng góp cho thế giới với vai trò là DẪN ĐẦU "VĂN HÓA HIỆN TẠI" CHO TOÀN CẦU, để kiến tạo nên KỶ NGUYÊN MỚI - KỶ NGUYÊN HIỆN TẠI - "KỶ NGUYÊN KHÔNG - THỜI GIAN",... Trong suốt hành trình học hỏi - phát triển và sáng tạo của "Tác giả Hoàng Gia (Royal Authors)" thì tinh thần dấn thân - phụng sự cộng đồng luôn là hạt nhân xuyên suốt với khát vọng lớn, chí hướng lớn cho quốc gia, văn hóa quốc gia - cũng như kiến tạo văn hóa có sức ảnh hưởng cho thế giới, để xây dựng vị thế mới cho Văn hóa Dân tộc trên bản đồ Văn hóa Thế giới - Văn minh nhân loại. Và trên hành trình này, "Tác giả Hoàng Gia (Royal Authors)" mong muốn cùng chung tay với: - Các Tác Giả, - Các Chuyên Gia, - Các Nhà Khởi nghiệp, - Các Nhà Kinh doanh, - Các Doanh Nhân, - Các Nhà Đầu tư, - Các Nhà Giáo, - Các Nhà Khoa học, - Các Nhà Hoạt động Giáo dục - Các Nhà Hoạt động Văn hóa, - (...) - Các Nhà Hoạch định Sách lược Quốc gia Việt Nam... - Cùng tất cả mọi Người Việt Nam đồng chí hướng... Có thể phát triển VĂN HÓA HIỆN TẠI đi vào đời sống, và đưa VĂN HÓA HIỆN TẠI từ Việt Nam đi ra thế giới, để Việt Nam sớm trở thành quốc gia hùng mạnh có sức ảnh hưởng văn hóa và ảnh hưởng toàn diện thế giới, như cách mà Người Do Thái đã làm! Người Do Thái đã làm được! Người Việt mình cũng làm được và làm tốt hơn! ///--- Thông điệp từ TRẦN TRUNG KIÊN (TK) | ROYAL AUTHORs | ROYAL ADVISORs VĂN HÓA HIỆN TẠI ghi nhận! ///--- #PurposeReminder / #HienTai #PurposeForPeople / #GiaTriCuaHienTai #TheRightPurpose / #ThuyetHienTai #ARE_NOW / #PhapHienTai #SELF_PRESENCE / #KyNguyenHienTai ///--- #HienTaiLaTatCa - #HienTai - #TatCaLaHienTai
  Love
  2
  0 Bình luận 0 Chia sẽ 4649 Xem
 • "THUYẾT TƯƠNG ĐỐI" - chứ không phải cái gì cũng tương đối?
  ///---
  "THUYẾT TƯƠNG ĐỐI" - được ra đời cách đây trên 100 năm, nghĩa là năm 1905 - Nhà khoa học Albert Einstein công bố một công trình Khoa học - mà giới khoa học gọi là THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP, trong đó hệ quả của nó suy ra là "KHÔNG GIAN - và THỜI GIAN, là một thể thống nhất" phụ thuộc vào NGƯỜI QUAN SÁT - với sự công nhận "c" - tức là VẬN TỐC ÁNH SÁNG LÀ "TUYỆT ĐỐI TRONG MỌI HỆ QUY CHIẾU - đối với mọi quan sát viên";
  Và 10 năm sau đó - năm 1915, Albert Einstein tiếp tục công bố THUYẾT TƯƠNG ĐỐI TỔNG QUÁT áp dụng trong trường hợp tổng quát - bao gồm cả Luật hấp dẫn - là trường hợp riêng của THUYẾT TƯƠNG ĐỐI TỔNG QUÁT, và dẫn đến hệ quả mà sau này chúng ta biết rằng "TẤT CẢ LÀ NĂNG LƯỢNG", trong khi năng lượng vốn là ĐẠI LƯỢNG hoàn toàn "vô hình" đối với Vật lý. Vì NĂNG LƯỢNG là KHẢ NĂNG SINH CÔNG của một đại lượng - vốn dĩ là "TRẠNG THÁI" chứ không thể xác định một cách chính xác được?
  Trong khi đó, KHỐI LƯỢNG TĨNH (m) - và NĂNG LƯỢNG (E), không thể có mối quan hệ với nhau, theo một cách nào đó. Tuy nhiên, bằng sự thống nhất "KHÔNG GIAN - THỜI GIAN" trở thành một thể thống nhất là "KHÔNG - THỜI GIAN 4 CHIỀU", và "KHỐI LƯỢNG - NĂNG LƯỢNG" thành một thể thống nhất, trong công thức nổi tiếng (E = mc²), thực sự là một thống nhất vĩ đại.
  Trong cả 2 sự thống nhất đó, thì THỜI GIAN - KHÔNG GIAN (tức là KHOẢNG CÁCH) - KHỐI LƯỢNG - và cả NĂNG LƯỢNG... đều hoàn toàn tương đối. Cho nên, người ta gọi là THUYẾT TƯƠNG ĐỐI - một cái tên khá hay vào thời điểm đó (vì vào lúc bấy giờ, THỜI GIAN - KHÔNG GIAN - KHỐI LƯỢNG, được xem là những đại lượng được xem là tuyệt đối)...
  Tuy nhiên, THUYẾT TƯƠNG ĐỐI "không hề tương đối tý nào", vì CÁI TUYỆT ĐỐI chính là VẬN TỐC ÁNH SÁNG (c) là BẤT BIẾN - đối với mọi quan sát viên, và đây là một điều hoàn toàn kỳ lạ đối với CƠ HỌC CỔ ĐIỂN - CƠ HỌC NEWTON.
  Ngày nay, ai cũng biết rằng THUYẾT TƯƠNG ĐỐI "rất dễ hiểu" ở khúc đầu, phức tạp ở khúc giữa, và cực kỳ phức tạp ở khúc cuối... Nhưng hệ quả của nó mà người ta thường nói là "TẤT CẢ LÀ NĂNG LƯỢNG", hay "NĂNG LƯỢNG LÀ NGÂN LƯỢNG"... thực chất chính là suy ra từ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI.
  Sau THUYẾT TƯƠNG ĐỐI - có 2 HỌC THUYẾT đáng được quan tâm diễn tả BẢN CHẤT CỦA VŨ TRỤ là "THUYẾT DÂY", và "THUYẾT VẠN VẬT" - ĐIỂM KỲ DỊ - LỖ ĐEN... đều cùng có chung mục đích là tìm kiếm một THUYẾT THỐNG NHẤT có khả năng THỐNG NHẤT TẤT CẢ - trong một LÝ THUYẾT CHUNG NHẤT VỀ VŨ TRỤ này (gọi là LÝ THUYẾT VỀ MỌI THỨ) - và đó chính là thứ mà vì thế sẽ khám phá HẰNG SỐ CƠ BẢN THỨ 6 CỦA VŨ TRỤ (sau 5 HẰNG SỐ CƠ BẢN CỦA VŨ TRỤ đã được khám phá) - và có thể trở thành LÝ THUYẾT CỦA MỌI THỨ - trong đó HẰNG SỐ CƠ BẢN THỨ 7 CỦA VŨ TRỤ - sẽ chính là CON ĐƯỜNG dẫn con người đến THỰC TẠI VÔ HẠN như Tesla đã từng tuyên bố!
  Vì thế, THUYẾT TƯƠNG ĐỐI "không hề là tương đối", mà là nói về CÁI TUYỆT ĐỐI (c) là VẬN TỐC ÁNH SÁNG, và sau này THUYẾT LƯỢNG TỬ cũng ra đời thông qua việc khám phá ra HẰNG SỐ PLANCK (h).
  Cuối cùng, cuộc phiêu lưu vĩ đại của Vật lý trong 500 năm qua - kể từ khi Nhà khoa học Isaac Newton công bố ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN - được gọi là SỰ THỐNG NHẤT VĨ ĐẠI ĐẦU TIÊN... đã có lời giải!
  Lời giải đó là, 1 VŨ TRỤ được sáng tạo từ "HIỆN TẠI".
  "THUYẾT TƯƠNG ĐỐI" - chứ không phải cái gì cũng tương đối? ///--- "THUYẾT TƯƠNG ĐỐI" - được ra đời cách đây trên 100 năm, nghĩa là năm 1905 - Nhà khoa học Albert Einstein công bố một công trình Khoa học - mà giới khoa học gọi là THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP, trong đó hệ quả của nó suy ra là "KHÔNG GIAN - và THỜI GIAN, là một thể thống nhất" phụ thuộc vào NGƯỜI QUAN SÁT - với sự công nhận "c" - tức là VẬN TỐC ÁNH SÁNG LÀ "TUYỆT ĐỐI TRONG MỌI HỆ QUY CHIẾU - đối với mọi quan sát viên"; Và 10 năm sau đó - năm 1915, Albert Einstein tiếp tục công bố THUYẾT TƯƠNG ĐỐI TỔNG QUÁT áp dụng trong trường hợp tổng quát - bao gồm cả Luật hấp dẫn - là trường hợp riêng của THUYẾT TƯƠNG ĐỐI TỔNG QUÁT, và dẫn đến hệ quả mà sau này chúng ta biết rằng "TẤT CẢ LÀ NĂNG LƯỢNG", trong khi năng lượng vốn là ĐẠI LƯỢNG hoàn toàn "vô hình" đối với Vật lý. Vì NĂNG LƯỢNG là KHẢ NĂNG SINH CÔNG của một đại lượng - vốn dĩ là "TRẠNG THÁI" chứ không thể xác định một cách chính xác được? Trong khi đó, KHỐI LƯỢNG TĨNH (m) - và NĂNG LƯỢNG (E), không thể có mối quan hệ với nhau, theo một cách nào đó. Tuy nhiên, bằng sự thống nhất "KHÔNG GIAN - THỜI GIAN" trở thành một thể thống nhất là "KHÔNG - THỜI GIAN 4 CHIỀU", và "KHỐI LƯỢNG - NĂNG LƯỢNG" thành một thể thống nhất, trong công thức nổi tiếng (E = mc²), thực sự là một thống nhất vĩ đại. Trong cả 2 sự thống nhất đó, thì THỜI GIAN - KHÔNG GIAN (tức là KHOẢNG CÁCH) - KHỐI LƯỢNG - và cả NĂNG LƯỢNG... đều hoàn toàn tương đối. Cho nên, người ta gọi là THUYẾT TƯƠNG ĐỐI - một cái tên khá hay vào thời điểm đó (vì vào lúc bấy giờ, THỜI GIAN - KHÔNG GIAN - KHỐI LƯỢNG, được xem là những đại lượng được xem là tuyệt đối)... Tuy nhiên, THUYẾT TƯƠNG ĐỐI "không hề tương đối tý nào", vì CÁI TUYỆT ĐỐI chính là VẬN TỐC ÁNH SÁNG (c) là BẤT BIẾN - đối với mọi quan sát viên, và đây là một điều hoàn toàn kỳ lạ đối với CƠ HỌC CỔ ĐIỂN - CƠ HỌC NEWTON. Ngày nay, ai cũng biết rằng THUYẾT TƯƠNG ĐỐI "rất dễ hiểu" ở khúc đầu, phức tạp ở khúc giữa, và cực kỳ phức tạp ở khúc cuối... Nhưng hệ quả của nó mà người ta thường nói là "TẤT CẢ LÀ NĂNG LƯỢNG", hay "NĂNG LƯỢNG LÀ NGÂN LƯỢNG"... thực chất chính là suy ra từ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI. Sau THUYẾT TƯƠNG ĐỐI - có 2 HỌC THUYẾT đáng được quan tâm diễn tả BẢN CHẤT CỦA VŨ TRỤ là "THUYẾT DÂY", và "THUYẾT VẠN VẬT" - ĐIỂM KỲ DỊ - LỖ ĐEN... đều cùng có chung mục đích là tìm kiếm một THUYẾT THỐNG NHẤT có khả năng THỐNG NHẤT TẤT CẢ - trong một LÝ THUYẾT CHUNG NHẤT VỀ VŨ TRỤ này (gọi là LÝ THUYẾT VỀ MỌI THỨ) - và đó chính là thứ mà vì thế sẽ khám phá HẰNG SỐ CƠ BẢN THỨ 6 CỦA VŨ TRỤ (sau 5 HẰNG SỐ CƠ BẢN CỦA VŨ TRỤ đã được khám phá) - và có thể trở thành LÝ THUYẾT CỦA MỌI THỨ - trong đó HẰNG SỐ CƠ BẢN THỨ 7 CỦA VŨ TRỤ - sẽ chính là CON ĐƯỜNG dẫn con người đến THỰC TẠI VÔ HẠN như Tesla đã từng tuyên bố! Vì thế, THUYẾT TƯƠNG ĐỐI "không hề là tương đối", mà là nói về CÁI TUYỆT ĐỐI (c) là VẬN TỐC ÁNH SÁNG, và sau này THUYẾT LƯỢNG TỬ cũng ra đời thông qua việc khám phá ra HẰNG SỐ PLANCK (h). Cuối cùng, cuộc phiêu lưu vĩ đại của Vật lý trong 500 năm qua - kể từ khi Nhà khoa học Isaac Newton công bố ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN - được gọi là SỰ THỐNG NHẤT VĨ ĐẠI ĐẦU TIÊN... đã có lời giải! Lời giải đó là, 1 VŨ TRỤ được sáng tạo từ "HIỆN TẠI".
  Love
  2
  0 Bình luận 0 Chia sẽ 1206 Xem
 • Tại sao là "THUYẾT HIỆN TẠI"? - Bởi vì nó là LÝ THUYẾT đối với CÁI TÔI, và là SỰ THẬT đối với BẢN THỂ. Chừng nào NHÂN LOẠI còn CÁI TÔI thì còn "THUYẾT HIỆN TẠI"!
  Tại sao là "THUYẾT HIỆN TẠI"? - Bởi vì nó là LÝ THUYẾT đối với CÁI TÔI, và là SỰ THẬT đối với BẢN THỂ. Chừng nào NHÂN LOẠI còn CÁI TÔI thì còn "THUYẾT HIỆN TẠI"!
  Like
  Love
  2
  0 Bình luận 0 Chia sẽ 984 Xem
 • “Từ “LƯỢC SỬ THỜI GIAN” đến “THUYẾT HIỆN TẠI” – Và tại sao chúng ta đang phiêu lưu trên chuyến tàu cuối cùng, từ KỶ NGUYÊN TRONG THỜI GIAN đến KỶ NGUYÊN HIỆN TẠI”
  (...)
  ///---
  http://www.thuyethientai.com/2024/02/thuyet-hien-tai-giao-iem-cua-moi-thuc.html
  “Từ “LƯỢC SỬ THỜI GIAN” đến “THUYẾT HIỆN TẠI” – Và tại sao chúng ta đang phiêu lưu trên chuyến tàu cuối cùng, từ KỶ NGUYÊN TRONG THỜI GIAN đến KỶ NGUYÊN HIỆN TẠI” (...) ///--- http://www.thuyethientai.com/2024/02/thuyet-hien-tai-giao-iem-cua-moi-thuc.html
  Love
  1
  0 Bình luận 0 Chia sẽ 1429 Xem
 • PHƯƠNG TRÌNH HIỆN TẠI
  PHƯƠNG TRÌNH HIỆN TẠI ///--- http://www.thuyethientai.com/2024/01/thuyet-hien-tai-giao-iem-cua-moi-thuc_24.html
  Love
  2
  0 Bình luận 0 Chia sẽ 1204 Xem
Nhiều câu chuyện hơn…