Tại sao là "THUYẾT HIỆN TẠI"? - Bởi vì nó là LÝ THUYẾT đối với CÁI TÔI, và là SỰ THẬT đối với BẢN THỂ. Chừng nào NHÂN LOẠI còn CÁI TÔI thì còn "THUYẾT HIỆN TẠI"!
Tại sao là "THUYẾT HIỆN TẠI"? - Bởi vì nó là LÝ THUYẾT đối với CÁI TÔI, và là SỰ THẬT đối với BẢN THỂ. Chừng nào NHÂN LOẠI còn CÁI TÔI thì còn "THUYẾT HIỆN TẠI"!
Like
Love
2
0 Bình luận 0 Chia sẽ 985 Xem