"THUYẾT TƯƠNG ĐỐI" - chứ không phải cái gì cũng tương đối?
///---
"THUYẾT TƯƠNG ĐỐI" - được ra đời cách đây trên 100 năm, nghĩa là năm 1905 - Nhà khoa học Albert Einstein công bố một công trình Khoa học - mà giới khoa học gọi là THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP, trong đó hệ quả của nó suy ra là "KHÔNG GIAN - và THỜI GIAN, là một thể thống nhất" phụ thuộc vào NGƯỜI QUAN SÁT - với sự công nhận "c" - tức là VẬN TỐC ÁNH SÁNG LÀ "TUYỆT ĐỐI TRONG MỌI HỆ QUY CHIẾU - đối với mọi quan sát viên";
Và 10 năm sau đó - năm 1915, Albert Einstein tiếp tục công bố THUYẾT TƯƠNG ĐỐI TỔNG QUÁT áp dụng trong trường hợp tổng quát - bao gồm cả Luật hấp dẫn - là trường hợp riêng của THUYẾT TƯƠNG ĐỐI TỔNG QUÁT, và dẫn đến hệ quả mà sau này chúng ta biết rằng "TẤT CẢ LÀ NĂNG LƯỢNG", trong khi năng lượng vốn là ĐẠI LƯỢNG hoàn toàn "vô hình" đối với Vật lý. Vì NĂNG LƯỢNG là KHẢ NĂNG SINH CÔNG của một đại lượng - vốn dĩ là "TRẠNG THÁI" chứ không thể xác định một cách chính xác được?
Trong khi đó, KHỐI LƯỢNG TĨNH (m) - và NĂNG LƯỢNG (E), không thể có mối quan hệ với nhau, theo một cách nào đó. Tuy nhiên, bằng sự thống nhất "KHÔNG GIAN - THỜI GIAN" trở thành một thể thống nhất là "KHÔNG - THỜI GIAN 4 CHIỀU", và "KHỐI LƯỢNG - NĂNG LƯỢNG" thành một thể thống nhất, trong công thức nổi tiếng (E = mc²), thực sự là một thống nhất vĩ đại.
Trong cả 2 sự thống nhất đó, thì THỜI GIAN - KHÔNG GIAN (tức là KHOẢNG CÁCH) - KHỐI LƯỢNG - và cả NĂNG LƯỢNG... đều hoàn toàn tương đối. Cho nên, người ta gọi là THUYẾT TƯƠNG ĐỐI - một cái tên khá hay vào thời điểm đó (vì vào lúc bấy giờ, THỜI GIAN - KHÔNG GIAN - KHỐI LƯỢNG, được xem là những đại lượng được xem là tuyệt đối)...
Tuy nhiên, THUYẾT TƯƠNG ĐỐI "không hề tương đối tý nào", vì CÁI TUYỆT ĐỐI chính là VẬN TỐC ÁNH SÁNG (c) là BẤT BIẾN - đối với mọi quan sát viên, và đây là một điều hoàn toàn kỳ lạ đối với CƠ HỌC CỔ ĐIỂN - CƠ HỌC NEWTON.
Ngày nay, ai cũng biết rằng THUYẾT TƯƠNG ĐỐI "rất dễ hiểu" ở khúc đầu, phức tạp ở khúc giữa, và cực kỳ phức tạp ở khúc cuối... Nhưng hệ quả của nó mà người ta thường nói là "TẤT CẢ LÀ NĂNG LƯỢNG", hay "NĂNG LƯỢNG LÀ NGÂN LƯỢNG"... thực chất chính là suy ra từ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI.
Sau THUYẾT TƯƠNG ĐỐI - có 2 HỌC THUYẾT đáng được quan tâm diễn tả BẢN CHẤT CỦA VŨ TRỤ là "THUYẾT DÂY", và "THUYẾT VẠN VẬT" - ĐIỂM KỲ DỊ - LỖ ĐEN... đều cùng có chung mục đích là tìm kiếm một THUYẾT THỐNG NHẤT có khả năng THỐNG NHẤT TẤT CẢ - trong một LÝ THUYẾT CHUNG NHẤT VỀ VŨ TRỤ này (gọi là LÝ THUYẾT VỀ MỌI THỨ) - và đó chính là thứ mà vì thế sẽ khám phá HẰNG SỐ CƠ BẢN THỨ 6 CỦA VŨ TRỤ (sau 5 HẰNG SỐ CƠ BẢN CỦA VŨ TRỤ đã được khám phá) - và có thể trở thành LÝ THUYẾT CỦA MỌI THỨ - trong đó HẰNG SỐ CƠ BẢN THỨ 7 CỦA VŨ TRỤ - sẽ chính là CON ĐƯỜNG dẫn con người đến THỰC TẠI VÔ HẠN như Tesla đã từng tuyên bố!
Vì thế, THUYẾT TƯƠNG ĐỐI "không hề là tương đối", mà là nói về CÁI TUYỆT ĐỐI (c) là VẬN TỐC ÁNH SÁNG, và sau này THUYẾT LƯỢNG TỬ cũng ra đời thông qua việc khám phá ra HẰNG SỐ PLANCK (h).
Cuối cùng, cuộc phiêu lưu vĩ đại của Vật lý trong 500 năm qua - kể từ khi Nhà khoa học Isaac Newton công bố ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN - được gọi là SỰ THỐNG NHẤT VĨ ĐẠI ĐẦU TIÊN... đã có lời giải!
Lời giải đó là, 1 VŨ TRỤ được sáng tạo từ "HIỆN TẠI".
"THUYẾT TƯƠNG ĐỐI" - chứ không phải cái gì cũng tương đối? ///--- "THUYẾT TƯƠNG ĐỐI" - được ra đời cách đây trên 100 năm, nghĩa là năm 1905 - Nhà khoa học Albert Einstein công bố một công trình Khoa học - mà giới khoa học gọi là THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP, trong đó hệ quả của nó suy ra là "KHÔNG GIAN - và THỜI GIAN, là một thể thống nhất" phụ thuộc vào NGƯỜI QUAN SÁT - với sự công nhận "c" - tức là VẬN TỐC ÁNH SÁNG LÀ "TUYỆT ĐỐI TRONG MỌI HỆ QUY CHIẾU - đối với mọi quan sát viên"; Và 10 năm sau đó - năm 1915, Albert Einstein tiếp tục công bố THUYẾT TƯƠNG ĐỐI TỔNG QUÁT áp dụng trong trường hợp tổng quát - bao gồm cả Luật hấp dẫn - là trường hợp riêng của THUYẾT TƯƠNG ĐỐI TỔNG QUÁT, và dẫn đến hệ quả mà sau này chúng ta biết rằng "TẤT CẢ LÀ NĂNG LƯỢNG", trong khi năng lượng vốn là ĐẠI LƯỢNG hoàn toàn "vô hình" đối với Vật lý. Vì NĂNG LƯỢNG là KHẢ NĂNG SINH CÔNG của một đại lượng - vốn dĩ là "TRẠNG THÁI" chứ không thể xác định một cách chính xác được? Trong khi đó, KHỐI LƯỢNG TĨNH (m) - và NĂNG LƯỢNG (E), không thể có mối quan hệ với nhau, theo một cách nào đó. Tuy nhiên, bằng sự thống nhất "KHÔNG GIAN - THỜI GIAN" trở thành một thể thống nhất là "KHÔNG - THỜI GIAN 4 CHIỀU", và "KHỐI LƯỢNG - NĂNG LƯỢNG" thành một thể thống nhất, trong công thức nổi tiếng (E = mc²), thực sự là một thống nhất vĩ đại. Trong cả 2 sự thống nhất đó, thì THỜI GIAN - KHÔNG GIAN (tức là KHOẢNG CÁCH) - KHỐI LƯỢNG - và cả NĂNG LƯỢNG... đều hoàn toàn tương đối. Cho nên, người ta gọi là THUYẾT TƯƠNG ĐỐI - một cái tên khá hay vào thời điểm đó (vì vào lúc bấy giờ, THỜI GIAN - KHÔNG GIAN - KHỐI LƯỢNG, được xem là những đại lượng được xem là tuyệt đối)... Tuy nhiên, THUYẾT TƯƠNG ĐỐI "không hề tương đối tý nào", vì CÁI TUYỆT ĐỐI chính là VẬN TỐC ÁNH SÁNG (c) là BẤT BIẾN - đối với mọi quan sát viên, và đây là một điều hoàn toàn kỳ lạ đối với CƠ HỌC CỔ ĐIỂN - CƠ HỌC NEWTON. Ngày nay, ai cũng biết rằng THUYẾT TƯƠNG ĐỐI "rất dễ hiểu" ở khúc đầu, phức tạp ở khúc giữa, và cực kỳ phức tạp ở khúc cuối... Nhưng hệ quả của nó mà người ta thường nói là "TẤT CẢ LÀ NĂNG LƯỢNG", hay "NĂNG LƯỢNG LÀ NGÂN LƯỢNG"... thực chất chính là suy ra từ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI. Sau THUYẾT TƯƠNG ĐỐI - có 2 HỌC THUYẾT đáng được quan tâm diễn tả BẢN CHẤT CỦA VŨ TRỤ là "THUYẾT DÂY", và "THUYẾT VẠN VẬT" - ĐIỂM KỲ DỊ - LỖ ĐEN... đều cùng có chung mục đích là tìm kiếm một THUYẾT THỐNG NHẤT có khả năng THỐNG NHẤT TẤT CẢ - trong một LÝ THUYẾT CHUNG NHẤT VỀ VŨ TRỤ này (gọi là LÝ THUYẾT VỀ MỌI THỨ) - và đó chính là thứ mà vì thế sẽ khám phá HẰNG SỐ CƠ BẢN THỨ 6 CỦA VŨ TRỤ (sau 5 HẰNG SỐ CƠ BẢN CỦA VŨ TRỤ đã được khám phá) - và có thể trở thành LÝ THUYẾT CỦA MỌI THỨ - trong đó HẰNG SỐ CƠ BẢN THỨ 7 CỦA VŨ TRỤ - sẽ chính là CON ĐƯỜNG dẫn con người đến THỰC TẠI VÔ HẠN như Tesla đã từng tuyên bố! Vì thế, THUYẾT TƯƠNG ĐỐI "không hề là tương đối", mà là nói về CÁI TUYỆT ĐỐI (c) là VẬN TỐC ÁNH SÁNG, và sau này THUYẾT LƯỢNG TỬ cũng ra đời thông qua việc khám phá ra HẰNG SỐ PLANCK (h). Cuối cùng, cuộc phiêu lưu vĩ đại của Vật lý trong 500 năm qua - kể từ khi Nhà khoa học Isaac Newton công bố ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN - được gọi là SỰ THỐNG NHẤT VĨ ĐẠI ĐẦU TIÊN... đã có lời giải! Lời giải đó là, 1 VŨ TRỤ được sáng tạo từ "HIỆN TẠI".
Love
2
0 Bình luận 0 Chia sẽ 1205 Xem