Xem phim #MAI xong rút kinh nghiệm: Đừng như #MAI
Đừng để "mai làm, mai yêu, mai bình an, mai học, mai giỏi..." vì ngày mai không có thật. Mai chỉ là một khái niệm định vị câu chuyện - sự kiện diễn biến dự kiến tiếp theo. Sự thật là chỉ có HÔM NAY và BÂY GIỜ. Chính vì nhân vật chính tên MAI mới bộc lộ được trọn vẹn cuộc đời nhân vật, cao trào là câu hỏi: mày đợi đến khi nào mới hạnh phúc hả Mai? vì ngày mai thật sự sẽ không bao giờ đến. Kết bộ phim đã thể hiện trọn vẹn cho cái tên Mai. Ngay cả đoạn hội thoại giữa cặp đôi hứa hẹn với nhau: nếu thất bại mình sẽ là quá khứ của nhau, còn thành công thì mình sẽ là tương lai mới của nhau. Hai người đã không hẹn nhau ở HIỆN TẠI.
Đừng như #MAI
Xem phim #MAI xong rút kinh nghiệm: Đừng như #MAI Đừng để "mai làm, mai yêu, mai bình an, mai học, mai giỏi..." vì ngày mai không có thật. Mai chỉ là một khái niệm định vị câu chuyện - sự kiện diễn biến dự kiến tiếp theo. Sự thật là chỉ có HÔM NAY và BÂY GIỜ. Chính vì nhân vật chính tên MAI mới bộc lộ được trọn vẹn cuộc đời nhân vật, cao trào là câu hỏi: mày đợi đến khi nào mới hạnh phúc hả Mai? vì ngày mai thật sự sẽ không bao giờ đến. Kết bộ phim đã thể hiện trọn vẹn cho cái tên Mai. Ngay cả đoạn hội thoại giữa cặp đôi hứa hẹn với nhau: nếu thất bại mình sẽ là quá khứ của nhau, còn thành công thì mình sẽ là tương lai mới của nhau. Hai người đã không hẹn nhau ở HIỆN TẠI. Đừng như #MAI
Love
1
0 Bình luận 0 Chia sẽ 1677 Xem