[THUYẾT HIỆN TẠI – Giao điểm của mọi Thực tại | Kỳ 20] – “Ước mơ khám phá Vũ trụ & Giấc mơ thoát khỏi giấc mơ”
///---
Vào những năm tuổi khá nhỏ, ước mơ lớn nhất của cuộc đời tôi khi nhìn lên bầu trời xa kia, đó chính là làm thế nào có thể khám phá được Vũ trụ, làm thế nào có thể BIẾT được Vũ trụ, làm thế nào có thể đến được những nơi xa xôi kia? Ở một nơi nào đó mà chúng ta có thể gọi là VŨ TRỤ.
Khoảnh khắc ngạc nhiên lớn nhất của cuộc đời tôi, đó chính là – vào một buổi hoàng hôn, tôi ngắm nhìn mặt trời lặn – và lần đầu tiên NGẠC NHIÊN đến vô cùng, khi tôi nhận ra “MẶT TRỜI ở bên trong tôi, một cách rõ ràng”. Khoảnh khắc ngạc nhiên này, cho phép tôi nhìn Vũ trụ một cách hết sức đơn sơ, trần trụi…
Tôi giữ bí mật này với hầu hết mọi người! Và cũng từ đó, tôi bắt đầu đọc sách về Vũ trụ học – Từ Học thuyết Địa tâm của Nhà khoa học Ptolemy, đến Học thuyết Nhật tâm của Nhà khoa học Nicolas Copernic,… và nhận ra những sự thật được khám phá một cách trải dài qua năm tháng từ thế hệ này qua thế hệ khác.
(...)
///--- http://www.thuyethientai.com/2024/02/thuyet-hien-tai-giao-iem-cua-moi-thuc_22.html
[THUYẾT HIỆN TẠI – Giao điểm của mọi Thực tại | Kỳ 20] – “Ước mơ khám phá Vũ trụ & Giấc mơ thoát khỏi giấc mơ” ///--- Vào những năm tuổi khá nhỏ, ước mơ lớn nhất của cuộc đời tôi khi nhìn lên bầu trời xa kia, đó chính là làm thế nào có thể khám phá được Vũ trụ, làm thế nào có thể BIẾT được Vũ trụ, làm thế nào có thể đến được những nơi xa xôi kia? Ở một nơi nào đó mà chúng ta có thể gọi là VŨ TRỤ. Khoảnh khắc ngạc nhiên lớn nhất của cuộc đời tôi, đó chính là – vào một buổi hoàng hôn, tôi ngắm nhìn mặt trời lặn – và lần đầu tiên NGẠC NHIÊN đến vô cùng, khi tôi nhận ra “MẶT TRỜI ở bên trong tôi, một cách rõ ràng”. Khoảnh khắc ngạc nhiên này, cho phép tôi nhìn Vũ trụ một cách hết sức đơn sơ, trần trụi… Tôi giữ bí mật này với hầu hết mọi người! Và cũng từ đó, tôi bắt đầu đọc sách về Vũ trụ học – Từ Học thuyết Địa tâm của Nhà khoa học Ptolemy, đến Học thuyết Nhật tâm của Nhà khoa học Nicolas Copernic,… và nhận ra những sự thật được khám phá một cách trải dài qua năm tháng từ thế hệ này qua thế hệ khác. (...) ///--- http://www.thuyethientai.com/2024/02/thuyet-hien-tai-giao-iem-cua-moi-thuc_22.html
WWW.THUYETHIENTAI.COM
[THUYẾT HIỆN TẠI – Giao điểm của mọi Thực tại | Kỳ 20] – “Ước mơ khám phá Vũ trụ & Giấc mơ thoát khỏi giấc mơ”
[THUYẾT HIỆN TẠI – Giao điểm của mọi Thực tại | Kỳ 20] – “Ước mơ khám phá Vũ trụ & Giấc mơ thoát khỏi giấc mơ” Vào những năm tuổi khá nh...
Love
1
0 Bình luận 0 Chia sẽ 3615 Xem