"Cuộc phiêu lưu 500 năm của Vật lý học trên con đường đến "THUYẾT THỐNG NHẤT" - LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT toàn bộ VŨ TRỤ, thực sự đã có LỜI GIẢI. Và "HIỆN TẠI" chính là "LỜI GIẢI ĐÓ" - Một HẰNG (SỐ) vĩ đại của Vũ trụ!"
"Cuộc phiêu lưu 500 năm của Vật lý học trên con đường đến "THUYẾT THỐNG NHẤT" - LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT toàn bộ VŨ TRỤ, thực sự đã có LỜI GIẢI. Và "HIỆN TẠI" chính là "LỜI GIẢI ĐÓ" - Một HẰNG (SỐ) vĩ đại của Vũ trụ!"
Like
1
0 Bình luận 0 Chia sẽ 3370 Xem